Felhasználási és vásárlási feltételek

A Sportingg.eu (“Vállalat”), valamint az említett szolgáltatások megrendelési űrlapján megnevezett magánszemély vagy üzleti vállalkozás (“Ügyfél”) közötti szolgáltatásnyújtási megállapodásra a következő felhasználásiés fizetési szolgáltatási feltételek (“PPTOS”) vonatkoznak. . Ezeket a feltételeket, a mellékelt elfogadható használatra vonatkozó irányelvvel (“AUP”) együtt, továbbiakban “a végfelhasználói licencszerződésnek” nevezzük a fent említett két fél között.

 

Szolgáltatási díjak

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy megfelelően tájékoztatták őt a Társaság által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó kezdeti árakról és díjakról, és megkapták az igényelt szolgáltatások teljes leírását. Az Ügyfél tudomásul veszi azt is, hogy a Társaság fenntartja a jogot a megadott díjak és díjak időről -időre történő módosítására. A Társaság bármely promóciós ajánlata attól függ, hogy a Társaság fenntartja-e a szolgáltatás költségeinek tervezetét, amely beleértve, de nem kizárólag, a beszállítói által felszámított díjaktól is függ.Amikor csak lehetséges, a Társaság értesíti az Ügyfelet az esetleges árváltozásokról.

 

Fizetések és költségek

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Vállalatnak nincs kötelezettsége szolgáltatásokat nyújtani a jelen Végfelhasználói Licencszerződés feltételei szerint, amíg az összes feltüntetett díjat teljes egészében ki nem fizetik, és a Társaság képes volt megfelelően ellenőrizni a fizetés érvényességét. Az ismétlődő kifizetések esedékessé  válnak az első számlaidőszak teljesítését követő hónap első napján, és ilyen módonfolytatódnak minden későbbi számla keletkezéskor. Minden esedékessé vált számlára 10% késedelmi díjat számítanak fel, és a Társaság kizárólagos belátása szerint bármikor felfüggeszthetik vagy letilthatjákfizetése hiányában. A nem fizetés miatt felfüggesztett vagy letiltott számlákra a szolgáltatás helyreállítása előtt esedékessé váltés fizetendő helyreállítási költség vonatkozhat. Minden olyan ügyet, amelyet a Társaságnem tud rendezni,indokolt esetben külső behajtási irodának adják át. Ha számláját átadják behajtás céljából, akkor vállalja, hogy a Társaságnak legalább 150 euró “beszedési díjat” fizet, a külső behajtási ügynökség vagy jogi képviselete által esetlegesen felszámított díjak mellett. A Társaság által kínált összes szolgáltatás szigorúan előre fizetettnek tekinthető.

AZ ONLINE FIZETÉSEK FELTÉTELEI  ÉS KYC SZABÁLYOZÁS

Bevezetés

Ezek a feltételek vonatkoznak arra a Felhasználóra, aki a Sportingg Europe, Kft. Részére teljesített bármely fizetéshez igénybe vett online szolgáltatásokat használja. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. Ha a Sportingg Europe, Kft-nek az online fizetési szolgáltatáson (a továbbiakban: a szolgáltatás) keresztül történő befizetést engedélyeznénk, úgy tekintenénk, hogy feltételezett elfogadásnak tekintjük ezeket a feltételeket. A Sportingg Europe, Kft fenntartja a jogot, hogy a jelen feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szolgáltatás igénybevétele előtt elolvassa a feltételeket.

 

Kulcsfontosságu feltételek

A Szolgáltatáson keresztüli fizetés (ek) csak hitelkártyával, betéti kártyával vagy nettó banki (online pénzátutalással) teljesíthetők

A szolgáltatás igénybevétele előtt javasoljuk, hogy a felhasználó tegye meg a szükséges kérdést a Hitelkártyától vagy a Betéti Kártya szolgáltatótól, azaz az adott Banktól használt Hitel- / Betéti Kártyával szemben fizetendő díjakról vagy díjakról.

A szolgáltatás igénybevételekor megadott hitelkártya-információkat a szolgáltató fizetési átjárója dolgozza fel, és azokat nem a Sportingg Europe, Kft. Adja át. A szolgáltatás felhasználójának kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy a vonatkozó mezőkbe beírt információk helyesek legyenek. Javasoljuk, hogy a tranzakció egy példányát vegye és őrizze meg nyilvántartási célokra, ami segíthet a felmerülő viták vagy a szolgáltatás igénybevételében.

A Feliratkozó egyetért, megért és megerősíti, hogy személyes adatai, beleértve korlátozás nélkül az interneten keresztül továbbított betéti kártya / hitelkártya / net bankolás részleteit, hajlamosak a visszaélésekre, hackerekre, lopásokra és / vagy csalásokra, és hogy a Sportingg Europe, Kft. vagy a pénzforgalmi szolgáltató (k) nem rendelkeznek ellenőrzéssel az ilyen kérdések felett.

A szolgáltatást fizetési átjáró szolgáltató segítségével nyújtják biztonságos weboldalon keresztül. Sem a fizetési átjáró szolgáltatója, sem pedig a Sportingg Europe, Kft nem ad biztosítékot arról, hogy a felhasználó által az online módon így nyújtott információkat biztonságban tartják, vagy azokat harmadik fél elolvashatja vagy elfoghatja. A Sportingg Europe, Kft nem vállal és nem vállal felelősséget ilyen jogosulatlan lehallgatás, feltörés vagy egyéb, a szolgáltatás felhasználói által biztosított információkhoz való jogosulatlan hozzáférés esetén.

A Sportingg Europe, Kft és / vagy a pénzforgalmi szolgáltatók nem felelnek a () pontatlanságáért, hibájáért, késedelméért vagy mulasztásáért.

  1. a) bármilyen adat, információ vagy üzenet, vagy
  2. b) ilyen adatok, információk vagy üzenetek továbbítása vagy kézbesítése; vagy

(c) bármilyen veszteség vagy kár, amely az ilyen adatok, információk vagy üzenetek ilyen pontatlanságából, hibájából, késedelméből vagy kihagyásából, nem teljesítéséből vagy megszakításából származik, vagy annak következménye.

A Sportingg Europe, Kft és / vagy a Fizetési Szolgáltatók, annak alkalmazottai, igazgatói és a Szolgáltatások feldolgozásában, lebonyolításában vagy lebonyolításában részt vevő harmadik fél képviselői semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, különleges vagy következményesért. károk, vagy bármilyen károk, beleértve a büntetést vagy példamutatásokat, amelyek a Szolgáltatások nyújtásának vagy bármilyen hiányosságának vagy hiányosságának, vagy az adatok továbbításának jogosulatlan hozzáféréséből vagy megváltoztatásából, illetve felfüggesztésből vagy felfüggesztésből erednek, vagy bármilyen módon kapcsolódnak ahhoz. a Szolgáltatás megszüntetése.

A Feliratkozó beleegyezik, hogy a Sportingg Europe, Kft vagy alkalmazottai nem lesznek felelősek a Feliratkozó által a Weboldalon található információk használatából vagy azokra való hivatkozásból eredő veszteségekért vagy károkért, vagy a jelen Feltételek be nem tartásáért. és azok a feltételek, amikor az ilyen hiba a Sportingg Europe, Kft. ésszerű ellenőrzése alatt álló körülmények miatt következett be.

 

Betéti / hitelkártya, bankszámla adatainak részletei

A Feliratkozó egyetért azzal, hogy az általa a fent említett Szolgáltatás (ok) használatához megadott betéti / hitelkártya-adatoknak helytállóaknak és pontosaknak kell lenniük, és hogy a Feliratkozó nem használhat olyan betéti / hitelkártyát, amelynek nem törvényesen a tulajdonosa.

A Sportingg Europe, Kft pénzügyi tranzakcióihoz használt hitel- / bankkártyán vagy bankszámlán szereplő névnek meg kell egyeznie az Előfizetési / Tagsági számlán szereplő névvel.

A Feliratkozó továbbá vállalja, hogy helyes és érvényes betéti / hitelkártya-adatokat szolgáltat.

A Feliratkozó fizetési kérelmét / kezdeti díját a Sportingg Europe, Kft-nek betéti / hitelkártya használatával vagy online bankszámlán keresztül fizetheti meg. A Feliratkozó szavatolja, egyetért és megerősíti, hogy amikor fizetési műveletet kezdeményez és / vagy online fizetési megbízást ad ki, és megadja a kártya / bank adatait:

a; A Feliratkozó teljes mértékben és törvényesen jogosult az ilyen hitel- / betéti kártya, bankszámla használatára az ilyen tranzakciókhoz.

b; A Feliratkozó feladata annak biztosítása, hogy az általa megadott kártya / bankszámla adatai pontosak legyenek.

c; A Feliratkozó felhatalmazza a kijelölt kártya / bankszámla terhelését az adott Feliratkozó által kiválasztott díjak megfizetésére a vonatkozó Díjakkal együtt.

A Feliratkozó feladata annak biztosítása, hogy elegendő hitel álljon rendelkezésre a kijelölt kártyán / bankszámlán a fizetéskor, hogy lehetővé váljon a Feliratkozó által fizetendő fizetendő díjak vagy díjak megfizetése az alkalmazandó Díjjal együtt.

 

Garancia és irányadó törvény

A Sportingg Europe, Kft semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, képviseletet vagy garanciát nem vállal a szolgáltatás üzemeltetésére. Ezeket a feltételeket az illetékes joghatóság törvényei szabályozzák.

 

Jogi nyilatkozat és a felelősség korlátozása

 

A Sportingg Europe, Kft nem vállal felelősséget semmilyen kárért, veszteségért, költségért (ideértve a jogi költségeket), kiadásokért, közvetett veszteségekért vagy bármilyen következményes károkért, amelyeket a Felhasználónak e szolgáltatás igénybevétele okozhat vagy okozhat.

Pénzvisszatérítési eljárás

A Társaság által nyújtott összes szolgáltatást a szolgáltatás megkezdése után vissza nem térítendő alapon nyújtják, azonban későbbi időpontban igényelhet egy jóváírást, amelyet eseti alapon határoznak meg,

Ide tartoznak, de nem kizárólag, a beállítási díjak, a havi díjak, a frissítési díjak, a szakmai szolgáltatások díjai, felhasználásuktól  függetlenül. Ezenkívül, ha fiókját a vállalat törli a jelen Megállapodás vagy a mellékelt elfogadható használatra vonatkozó irányelv megsértése miatt, a Társaságnak teljesített összes kifizetés teljesen vissza nem térítendő lesz. Az Ügyfél vállalja, hogy a nyújtott szolgáltatásokért nem számol fel hitelkártyás fizetést. Abban az esetben, ha az ügyfél visszafizetést vagy egyéb fizetési vitát nyújt be, akkor úgy tekintjük, hogy megsérti ezt a megállapodást, és a fenti 2. szakaszban leírtak szerint behajtási intézkedéseket indíthatunk ellene.

 

Szolgáltatás lemondása

A szolgáltatások törlésére a számlázási és ügyfélkezelési rendszerünkönbelüli számlázási osztályunk értesítésével lehet jelentkezni. A szolgáltatás törlésére vonatkozó összes kérelmet legalább 5 munkanappal a szolgáltatás törlésének megújítása előtt kell benyújtani. Az értesítés elmulasztása a megújítás dátuma előtt legalább 5 munkanappal a lemondás előtt teljes havi számlázási ciklust eredményez. Abban az esetben, ha minden szolgáltatást szigorúan előre fizetettnek tekintenek, arányos vagy részleges visszatérítés nem történik. Az összes fennálló számlát teljes egészében ki kell fizetni a törlés kérelme előtt.

 

Számlázási hibák

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy minden számlát helyesen állítsanak ki. Ha azonban az Ügyfél észleli az esetleges hibákat, az Ügyfél vállalja, hogy a hibás számla kiállításától számított 5 munkanapon belül értesíti Számlázási Osztályunkat. 5 munkanap elteltével minden számlát helyesnek tekintünk, és további számlázási kiigazítások nem történnek.

 

Hitelkártyás fizetések

Amennyiben rendelkezésre áll, az Ügyfél felhatalmazza a Társaságot, hogy a megrendelés folyamán vagy a számla későbbi szolgáltatás megújítások soránaz egyes számlák esedékességének napján automatikusan megterhelje a társaságnál dokumentált hitel- vagy betéti kártyákat. A számlákat minden számlázási időszak elején e-mailben elküldjük az Ügyfélnek. Ha az Ügyfél hitelkártyáját bármilyen okból elutasítják, a Társaság felveszi a kapcsolatot az ügyféllel, hogy értesítse őtaz elutasított terhelésről, és ismételtenbenyújtja a hitelkártyát a fizetéshez, amíg az egyenleget teljes mértékben ki nem fizetik.

 

Kártalanítás

A Társaság semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a szolgáltatás megszakításából eredő károkért, amelyek meghaladják az Ügyfél által a károkozás időszakában a szolgáltatásokért fizetendő díjak összegét. Az Ügyfél tudomásul veszi azt is, hogy a Vállalat semmilyen esetben sem felel a saját gondatlanságából eredő károkért, amelyek meghaladják az Ügyfél által a károkozás időszakában fizetendő díjakat. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Vállalatszolgáltatásait és létesítményeit saját felelősségére veszik igénybe.

 

Nincs lízing kötelezettség

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság szolgáltatást nyújt, és a jelen megállapodás részeként semmilyen módon nem kötelezhető a fizikai berendezések vagy ingatlanok kötelező bérlése.

 

Adatvédelmi irányelvek

A Társaság nem ad el, nem bérel, nem kölcsönöz, nem ad át vagy más módon selejtez semmilyen típusú ügyfél által szolgáltatott információt harmadik félnek, kivéve, ha erre a törvény vagy a bűnüldözési nyomozással együttműködve erre kényszerítik.

A Vállalat fenntartja a jogot, hogy belső nyomon követési és / vagy marketing célokra gyűjtsön és felhasználjon minden vevői információt, beleértve, de nem kizárólag az e-mail címeket és a weboldal sütiket.

 

A feltételek megsértése

Amennyiben az Ügyfél megsérti ezen feltételek bármelyikét, a Társaság megpróbálja e-mailben kapcsolatba lépni az ügyféllel, mielőtt bármilyen intézkedést megtenne, amennyiben ez elkerülhető.A Társaság azonban megtesz minden szükséges intézkedést a legjobb érdeke védelmében ezekben az esetekben, még akkor is, ha ez az Ügyfél szolgáltatásainak felfüggesztését vagy megszüntetését szükségessé teszi mindenféle értesítés nélkül.

 

Elfogadható használati irányelv

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az ön által igényelni kívántszolgáltatásainak használata, szabályzata,megfelel az elfogadható ahasználatra vonatkozó irányelveknek.

 

Illegális használat

A Társaság által nyújtott szolgáltatásokat nem lehet illegális célokra felhasználni, illetve illegális tevékenységeket támogatni. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy minden jogi hatósággal és / vagy megkárosítottharmadik féllel együttműködjön a gyanúsított bűncselekmények vagy polgári jogsértések kivizsgálásában.

 

Gyermek pornográfia

A Vállalat által nyújtott szolgáltatások használata szigorúan tilos a gyermekpornográfia tárolására, megjelenítésére, terjesztésére, reklámozására vagy bármilyen módon történő támogatására. A Vállalat együtt működikaz összes bűnüldöző szervvel, hogy aktívan érvényesítse ezt a politikát, és minden olyan Ügyfelet, aki megsérti ezt a politikát, jelentést tesz az Egyesült Államok FBI-jának és / vagy az Interpolnak, amennyiben a Társaság tudomást szerez az ilyen jogsértésekről.

 

Kéretlen kereskedelmi e-mail / SPAM

A Társaság által nyújtott szolgáltatások bármilyen típusú kéretlen kereskedelmi e-mail vagy kéretlen tömeges e-mail (UCE / UBE) továbbítására vagy támogatására szigorúan tilos. Az Ügyfél elfogadja, hogy a szolgáltatás használatával elküldött kereskedelmi e-mailek teljes mértékben megfelelnek a CAN-SPAM törvénynek és az egyéb vonatkozó törvényi előírásoknak.

 

Valós idejű blokklisták (RBL)

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha valamely hozzárendelt IP-terület bekerül a Valós idejű blokklistára (RBL), vagy ha a hozzárendelt IP-helyet “gyenge” vagy más módon becsmérlő reputációs pontszámmal jelentik az Ügyfél tevékenységei eredményeként, akkor az Ügyfél vállalja, hogy fizet egy óránként 250 USD adminisztratív költséget,minimum 1 óra RBL listánként, hogy fedezze a Társaság által az IP-terület RBL-ből való eltávolítása során felmerült költségeket.

 

Illetéktelen hozzáférés

Szigorúan tilos a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat bármely más rendszerhez való illetéktelen hozzáférést biztosítanivagy bármely más számítógépes rendszerhez való hozzáférés megkísérlését támogatni.

 

Hálózati tevékenység

A Társaság által nyújtott szolgáltatások felhasználása bármely más, az internethez kapcsolódó rendszer hálózatának megzavarására, azaz a szolgáltatásmegtagadási támadások (DOS) szigorúan tilos, és a szolgáltatások azonnali megszüntetését vonhatja maga után. Ezenkívül mindenféle IRC-szolgáltatás – kliensek, szerverek, botok stb. – használataszigorúan tilos a hálózatunkon, és a Társaság fenntartja a jogot, hogy az IRC-vel kapcsolatos összes forgalmat kiszűrje.

 

A szolgáltatás zavarását érintő zámadások

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ügyfél szervere a Szolgáltatás zavarására irányulótámadás célpontjává válik, a Társaság fenntartja a jogot, hogy blokkolja a támadandó IP-címek elérését mindaddig, amíg a Társaság nem tudja megállapítani, hogy a támadás megszűnt, és valószínűleg nem várható vissza a szolgáltatás helyreállítása után. Ha az Ügyfél szervere olyan állandó, ismétlődő DOS támadások célpontjává válik, amelyek hálózati rendszergazda beavatkozását igénylik, vagy a hálózat teljesítményének és elérhetőségének befolyásolásához megfelelő méretű támadásokra van szükség, a Társaság megkövetelheti az Ügyféltől, hogy további DDoS Protection / DDoS Mitigation szolgáltatásokat vásároljon felár ellenében, annak érdekében, hogy továbbra is szolgáltatásokat nyújtsunk az Ügyfél számára. Ellenkező esetben az Ügyfél úgy tekintendő, hogy megsérti az elfogadható használatra vonatkozó irányelveinket, és felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjüka szolgáltatásokat.

 

Hálózati biztonság

A Társaság ésszerű kísérleteket tesz annak biztosítására, hogy belső és külső hálózatai biztonságban maradjanak. Az Ügyfél vállalja, hogy minden kísérletet megtesz az egyes szerverei biztonságának biztosítására, vagy rendszeresen igénybe veszi a Társaság által biztosított felügyelt szolgáltatásokat felár ellenében a hálózat biztonságának biztosítása érdekében. Amennyiben a Társaság számára szükségessé válik adminisztratív szolgáltatások nyújtása a hálózat biztonságának biztosítása érdekében, az Ügyfél tudta nélkül vagy anélkül, az Ügyfél vállalja, hogy kifizeti az említett szolgáltatásokért a közzétett díjakat, és nem hibáztathatónaktartja a Vállalatot, ha bármilyen munka közbeni veszteség fordul elő zajlik.

 

Módosítás

A Társaság fenntartja a jogot, hogy ezt a megállapodást bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. A jelen feltételekkel és irányelvekkel kapcsolatos kérdéseket a szolgáltatások megvásárlása előtt a visszaélésekkel foglalkozó részlegünkhöz kell intézni.

Felfüggesztés vagy felmondás: Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen feltételek bármelyikének megsértése a Társaság kizárólagos döntése alapján az összes tárhelyszolgáltatás azonnali felfüggesztését vagy felmondását eredményezheti.