Szolgáltatási feltételek

Szolgáltatási feltételek:

 

sportingg.eu / a „társaság”

E HELYZETKÖNYV HASZNÁLATÁVAL adják és tudomásul veszik:

A következő feltételek szabályozzák a weboldal használatának feltételeit, valamint a társaság és a végfelhasználó közötti jogokat és kötelezettségeket.

 

A hozzáférés biztosított:

A Vállalat weboldalának használatával Ön elfogadja, az itt szereplő feltételeket, és egyetért vele.

A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy ezeket a feltételeket bármikor módosítsa, az üzleti tevékenységhez szükséges vagy a törvény által előírtak szerint. A Vállalat weboldalát nem szabad olyan módon használni, amely ellentétes az illetékes joghatóság bármely törvényével.

 

 A TARTALOM HASZNÁLATA:

Az összes tartalom, ideértve, de nem korlátozva a védett információkra, a weboldalon található grafikákra, szövegre, szoftverre és a webhelyen található hirdetésekre, szerzői joggal védett anyag. Az összes tartalmat az Európai Unió szerzői jogi törvényei és minden más vonatkozó nemzetközi szerzői jogi törvény védi. A weboldalon használt márkák, képek, védjegyek és nevek tulajdonosaik szerzői jogai, szerződések alapján használhatóak.

Kifejezetten tilos, a webhely összes tartalmának bármilyen körülmények között történő felhasználása, bármilyen módon történő terjesztése, ideértve, de nem kizárólagosan, másolást, módosítást, harmadik fél számára történő feltöltést, más entitásnak vagy személynek való e-mailt, bármilyen formában terjeszthető vagy továbbítható a Társaság kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.

 

Korlátozások:

A weboldalon található információkat használó személyeknek legalább 18 évesnek kell lenniük.

A társaság weboldalán található összes információ, termék és / vagy szolgáltatás nem gyermekek, vagy 18 évnél fiatalabb személyek számára készült. Minden információ feltéve, hogy szigorúan szórakoztató jellegű. Kérjük, mindenképpen erősítse meg és tartsa be a joghatósága alá tartozó fogadási szabályokat. A megadott információk egészének vagy egy részének jogellenes felhasználása, kifejezetten tilos. A Társaságot és / vagy a weboldalt, valamint annak társult és megbízott tagjait, egyetlen professzionális csapat, társulás vagy szervezet sem társítja, illetve nem hagyja jóvá.

 

NYILATKOZAT:

 

FIGYELEM!

 

Ezen a webhelyen vagy kapcsolt webhelyeken megjelenített információkon alapuló bármilyen monetáris befektetés a saját felelőssége.

A Társaság nem vállal felelősséget a szolgáltatásaink bármelyik információval és / vagy kiválasztásával kapcsolatban felmerülő közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségekért, károkért vagy költségekért.

A Társaság semmilyen módon nem vállal felelősséget, és nem garantálja sem a Sportesemények lefolyását vagy eredményét, amelyekhez a felhasználó számára kutatást / elemzést nyújtottak. A kutatásban / elemzésben szereplő információknak sem az a célja, hogy a Felhasználó befektetési döntésének fő alapját képezzék.

A társaság weboldalán megjelenített információkon és / vagy szolgáltatásokon alapuló bármilyen pénzbeli befektetés a vásárló / felhasználó kizárólagos belátása szerint történik. A weboldalon közzétett eredmények a lehető legpontosabbak, bár esetenként emberi hibák fordulhatnak elő. A tagság semmilyen módon nem ruházható át, tekintet nélkül a teljesítményre, a személyzetre vagy a gondolkodásmódra. A tagság kizárólag Ön, a Tag / Végfelhasználóé. A INGYENES KERESKEDÉS időtartama és a tagság megkezdése után, Ön nem jogosult visszatérítésre tagságának fel nem használt része után, ha úgy dönt, hogy kilép. Kérhet jóváírást egy későbbi időpontban történő felhasználásra.

A Corporation nem garantálja a weboldalon elérhető szolgáltatások elérhetőségét, és nem vállal semmiféle felelősséget a szolgáltatás bármilyen megszakításáért, illetve azért, mert bármilyen okból szolgáltatást nem nyújtunk szolgáltatásainkról és / vagy a szolgáltatások közül.

A Társaság nem felel a kutatás / elemzés elmulasztásáért a Társaság által ellenőrizetlen okokból vagy a Felhasználó általi meg nem felelés miatt, például helytelen felhasználói adatok, téves e-mail cím, telefonszám, a böngésző miatt nem kézbesített adatok biztonsági beállítások, internetböngésző adatvédelmi beállításai, internetes kudarcok, tagság megvásárlása bármilyen maszkolás vagy a felhasználó IP-címének elrejtése révén.

Miközben a tartalom összeállításakor minden körültekintést figyelembe vesz, a Társaság nem vállal felelősséget a pontatlanságokért, a tipográfiai hibákért vagy a weboldalon megjelenített információk teljességéért.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor abbahagyja a szolgáltatásokat, vagy visszavonja az információkhoz és / vagy a kiválasztásokhoz való hozzáférését.

 

HIRDETÉSPOLITIKA:

 

A weboldal és az abban elérhető információk elérésével és felhasználásával, a Társaság jogosult a weben regisztrált felhasználó számára kereskedelmi kommunikációt küldeni a saját szolgáltatásokról, hogy a felhasználót tájékoztassa a web működésével kapcsolatos tényekről és a Felhasználóról. Fiókot, és elküldheti a felhasználónak a kutatási / elemzési információk megvásárlásával kapcsolatos információkat, a felhasználó által a regisztráció során megadott elektronikus kapcsolattartóknak. A Felhasználó ezeket a kommunikációkat az egyes kommunikációkban található hiperhivatkozáson keresztül, csak a fiók bezárása után tudja megszakítani.

A Felhasználó hozzájárulásával a Felhasználói fiók regisztrációja során, az Üzemeltető jogosult a Felhasználóra, a regisztrációkor megadott e-mail címre vagy telefonszámra elküldeni a webes felhasználású más szervezetek szolgáltatásainak kereskedelmi kommunikációját. szolgáltatások, áruk és szolgáltatások reklámozására. Az egyetértést írásban vissza lehet vonni, amelyet a vállalat kapcsolattartási oldalán megadott e-mail címre küldünk.

Ez a weboldal egy online forrás, amely oktatási tartalmat kínál az olvasók számára. Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal üzemeltetője elfogadhat hirdetési kompenzációt az oldalon megjelenő egyes társaságoktól. Ez a kompenzáció befolyásolhatja a vállalatok (és / vagy termékeik) bemutatásának helyét és sorrendjét, és bizonyos esetekben befolyásolhatja a nekik megadott minősítést. Amennyiben az értékelés megjelenik ezen az oldalon, azt a szubjektív véleményünk, a tagok visszajelzései és a felmérések eredményei, a márka piaci részesedésének és hírnevének elemzése, az egyes márkák átváltási aránya, a nekünk kifizetett kompenzáció és az általános fogyasztói érdek határozza meg. Ezen az oldalon szereplő vállalati listák, NEM utalnak jóváhagyásra. Az Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten meghatározottak kivételével az ezen az oldalon bemutatott információkkal kapcsolatos minden kijelentést és garanciavállalást kizárunk.

Az ezen az oldalon megjelenő információk bármikor megváltozhatnak.

 

COOKIES:

 

Lásd a különféle sütikre vonatkozó irányelveket (link a dokumentumra)

 

 

RENDELKEZÉSEK:

 

Ezeket a feltételeket mindenkor a Vállalat weboldalán elérhető összes verzióra alkalmazni kell.

Ha a jelen feltételek bármelyik rendelkezése vagy része érvénytelennek bizonyul, vagy bármely joghatósággal rendelkező Jogi Bíróság azt érvénytelennek tekinti, akkor ez nem érinti a jelen Általános Szerződési Feltételek fennmaradó rendelkezéseinek érvényesíthetőségét.

A jelen üzleti feltételekből, valamint a weboldal és a nyújtott szolgáltatások használatából fakadó összes szerződéses és szerződésen kívüli jogviszonyra a magyar törvények vonatkoznak.

 

© 2020 Sportingg Europe, Kft – Minden jog fenntartva